Witamy w Instytucie Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Przykładowe tematy szkoleń Instytutu:

 • Jak komunikować się z pacjentem
 • trening skutecznego porozumiewania się
 • Leczenie ran trudno gojących się
 • „Jak sobie radzić z bólem stawów?” - schorzenia reumatologiczne  
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia w środowisku lokalnym
 • Trening umiejętności motywowania i efektywnego wpływania na zachowania pracowników w podmiotach leczniczych
 • Opieka geriatryczna  Leczenie osób w wieku podeszłym - wybrane zagadnienia
 • Godność śmierci
 • Uczeń przewlekle chory w szkole
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Trening utrzymywania poprawnej postawy oraz opanowanie nowych wzorców ruchowych

Kursy Kwalifikacyjne:

 • Ochrona zdrowia pracujących
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
Głównym celem Instytutu jest prowadzenie działań podnoszących świadomość społeczną w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych poprzez kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu, szerzenie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych i udział w konferencjach naukowych. Instytut umożliwia rozwój umiejętności i uzdolnień z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.


Instytut tworzy kadra naukowo-dydaktyczna na poziomie akademickim, której dorobek stanowią dziesiątki publikacji i doświadczeń w prowadzeniu szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalizacyjnych, kursów specjalistycznych dla kadr różnych branż i dla społeczności lokalnych.SZKOLENIE – Leczenie ran przewlekłychJest to szkolenie, skierowane do lekarzy i pielęgniarek, którego celem jest zapoznanie personelu medycznego z zasadami leczenia ran przewlekłych. Proponowana przez nas forma szkolenia pozwala poznać zasady i strategie leczenia ran, a także aktualnie dostępne na rynku grupy opatrunków. Dzięki warsztatom uczestnicy zdobywają wiedzę o produktach i sposobie ich aplikacji.

 

Tematy zajęć teoretycznych to:

 1. Standardy postępowania przy odleżynach
 2. Sposoby  leczenia ran (tradycyjne i nowoczesne)
 3. Rany nowotworowe – postępowanie
 4. Odleżyny pięt - studium przypadku
 5. Prowadzenie przetoki odżywczej
 6. Owrzodzenia kończyn
 7. Diety przy ranach

Materiały edukacyjne (nowo wydane poradniki "odleżyny", "rany nowotworowe", "stopa cukrzycowa" , "owrzodzenia goleni"). Pokazowe opatrunki.


Ostatnia część szkolenia to studium ciekawych przypadków( po uzgodnieniu można umówić swoich pacjentów)


Miejsce szkolenia: Bytom ul. Wrocławska 120
Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Koszt szkolenia: 300 pln/osobę


Numer konta: mBank 98 1140 2004 0000 3102 3798 6401

 


Zapraszamy
Zespół   IPiPZ „IN-PRO