Witamy w Instytucie Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Przykładowe tematy szkoleń Instytutu:

 • Jak komunikować się z pacjentem
 • trening skutecznego porozumiewania się
 • Leczenie ran trudno gojących się
 • „Jak sobie radzić z bólem stawów?” - schorzenia reumatologiczne  
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia w środowisku lokalnym
 • Trening umiejętności motywowania i efektywnego wpływania na zachowania pracowników w podmiotach leczniczych
 • Opieka geriatryczna  Leczenie osób w wieku podeszłym - wybrane zagadnienia
 • Godność śmierci
 • Uczeń przewlekle chory w szkole
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Trening utrzymywania poprawnej postawy oraz opanowanie nowych wzorców ruchowych

Kursy Kwalifikacyjne:

 • Ochrona zdrowia pracujących
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne

Głównym celem Instytutu jest prowadzenie działań podnoszących świadomość społeczną w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych poprzez kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu, szerzenie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych i udział w konferencjach naukowych. Instytut umożliwia rozwój umiejętności i uzdolnień z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.


Instytut tworzy kadra naukowo-dydaktyczna na poziomie akademickim, której dorobek stanowią dziesiątki publikacji i doświadczeń w prowadzeniu szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalizacyjnych, kursów specjalistycznych dla kadr różnych branż i dla społeczności lokalnych.